Programok

Felelősségvállalási nyilatkozat - A legtöbb örökbefogadott kutya egy helyen és időben

Felelősségvállalási nyilatkozat

Alulírott, a Rex Kutyaotthon Alapítvány által szervezett „A legtöbb örökbefogadott kutya egy helyen és időben” Guinness Rekord kísérleten résztvevő, ezúton nyilatkozom, hogy

  • a rendezvényen saját felelősségemre veszek részt,
  • az általam örökbefogadott és regisztrált kutya rendelkezik microchippel,
  • az általam örökbefogadott és regisztrált kutya rendelkezik érvényes veszettség elleni védőoltással,
  • az általam örökbefogadott és regisztrált kutya egészséges, közösségbe engedhető.

A rekordkísérleten legjobb tudásom szerint, aktívan, a sikeres rekordkísérletet és a rekordkísérlet szervezőit a sikeres megvalósítás érdekében mindenben segítve veszek részt az általam örökbefogadott, regisztrált kutyával.

Kijelentem, hogy tudomásul vettem és alkalmazom a szervezők azon kérését, miszerint a rendezvény teljes időtartama alatt, a rendezvény területén (a Rex Állatsziget teljes területe, valamint a Rex Állatsziget 200 méteres körzetében) az általam regisztrált kutyát pórázon és teljes kontroll alatt tartom, szükség esetén szájkosarat teszek rá. Nagy figyelmet fordítok arra, hogy örökbefogadott kutyám se emberre, se más kutyára, vagy egyéb állatra ne jelentsen veszélyt. Biztosítom tevőlegesen a rendezvény biztonságát, biztonságos megvalósítását! Kutyámat nem engedem oda más kutyához, a többi kutyától megfelelő távolságban tartom.

Elfogadom, hogy amennyiben a rendezvényen regisztrált kutyám mégis kárt, személyi sérülést okoz, vagy más kutyában, egyéb állatban kárt tesz, úgy az okozott sérülésért, károkozásért kizárólagos felelősséget vállalok.

Elfogadom, hogy amennyiben a rendezvény területén (a Rex Állatsziget teljes területe, valamint a Rex Állatsziget 200 méteres körzetében) személyi sérülést szenvedek, vagy a rendezvényre regisztrált kutyám sérülést szenved, úgy kárigényemmel nem vagyok jogosult a rendezvény szervezői felé fellépni, kizárólag a sérülést okozó személy, vagy ha kutya okozott sérülést, akkor a kutya tulajdonosa felé élhetek kártérítési igénnyel.

Elfogadom és magamra nézve kötelezőnek ismerem el az általános magatartási, viselkedési szabályokat, melyeket nem szegek meg.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a jelen felelősségvállalási nyilatkozatban rögzített szabályokat megszegem, úgy a rendezvény szervezői jogosultak kizárni a rekordkísérletből. Súlyos, vagy szándékos szabályszegésért a rendezvény szervező jogosultak felelősségre vonásomat kezdeményezni az illetékes hatóságnál.

Budapest, 2022. október 1.

Felelősségvállalási nyilatkozat letöltése

Támogatom a rex alapítványt
forinttal!