Nyári táborok az Állatszigeten

Tábori szabályzat

Tábor célja: Az elmúlt évek gyakorlata alapján idén is megszerveztük a természetvédelmi és állatorvosi tábort az Állatszigeten. Az ötnapos napköziotthonos táborok célja, hogy a gyermekek szakavatott előadók és izgalmas interaktív programok segítségével sajátíthassák el azokat a tudnivalókat, melyek a szervezők a tábor tematikájába szerkesztettek.

A színesen illusztrált előadások, állatbemutatók és gyakorlati foglalkozások mellett alkalom nyílik ellátogatni az adott tábor tematikájához illő oktatóhelyre, hogy a helyszínen ismerjük meg a vendégelőadók mindennapi munkáját.

Szervező: Rex Kutyaotthon Alapítvány

Helyszín: Rex Állatsziget; 1048 Budapest, Óceánárok utca 33.

A tábor napi időtartama:            

A napi programok 8:30-15:30-ig tartanak.

7:30 – 8:30-ig valamint 15:30 és 16:00 óra között ügyeletet tartunk.   

A jelentkezés elfogadásának feltételei  

 • Természetvédelmi táboroknál 8-15
 • Csodálatos Állatdoki tábornál 11-15 év közötti életkor
 • A szülő/gondviselő által visszajuttatott jelentkezési lap, és a Tábori szabályzat elfogadása
 • A teljes részvételi díj befizetése

A jelentkezők hozzák magukkal az alábbi felszerelési tárgyakat, eszközöket:

 • pulóver, szabadidő ruha
 • sapka (nap ellen)
 • napszemüveg
 • esővédő (esernyő, esőkabát)
 • hátizsák
 • saját kulacs
 • szúnyog-, illetve kullancsriasztó spray
 • napvédő krém

Táborvezetés és kapcsolattartó az Alapítvány részéről: Szabó Gabriella 06-30-629-6052

A tábor szabályai:

 1. A részvétel feltétele a jelentkezési lap kitöltése, és aláírása. A szervezők az adatokat szigorú titoktartással kezelik, harmadik személy számára tovább nem adják, és kizárólag a Rex Alapítvány információs anyagainak célba juttatására használják fel.
 2. A táborban az vehet részt, aki a részvételi díjat befizette, és erről a szervezőktől a visszaigazolást írásban megkapta.
 3. A táborvezető engedélye nélkül tilos a tábor területét elhagyni. Szigorúan tilos az állatok –kutyák, macskák, stb.– engedély nélküli gondozása (simogatása, etetése). A kutya- és macska kenneleknél, valamint az Állatsziget egyéb állattartó egységeinél kizárólag a táborvezető felügyeletével lehet tartózkodni.
 4. A foglalkozásokon elvárt az aktív részvétel, valamint a kulturált viselkedés és nyelvhasználat, valamint a szervezők képviselőinek tisztelete és az állatok megbecsülése.
 5. A táborozóknak kötelező a gyülekezési jel elhangzása után a lehető leghamarabb összegyűlni az erre kijelölt helyen.
 6. A tábor első napján a résztvevők szóbeli tájékoztatást kapnak a baleset és tűzvédelmi rendszabályokról, melyeket a foglalkozásokon szigorúan be kell tartani.
 7. A táborozók egymást kölcsönös tiszteletben kell, hogy tartsák, az egymás között kialakult, feloldhatatlan nézeteltéréseket a táborvezetőknek jelenteni kell, az összetűzéseket a táborvezetők orvosolják.
 8. A résztvevőknek az állatokkal való foglalkozások után, az étkezések előtt, valamint a távozást megelőzően kezet kell mosnia.
 9. Kérünk, fokozottan ügyelj a természetre, a szemetet az erre kijelölt helyeken tárold.
 10. A táborozók kötelesek vigyázni a tábori felszerelésekre. A szervező tulajdonát képező tárgyakat (étkezési eszközök, szerszámok, játékok stb.) használat után vissza kell juttatni a szervező képviselőjének.
 11. Más tulajdonát képező tárgyak engedély nélküli használata tilos.
 12. A táborban a résztvevők esetlegesen bekövetkező anyagi (pl. lopás, rongálás), egészségügyi (pl. sérülés), és egyéb káráért a szervezőket semmilyen felelősség nem terheli. A tábor résztvevői ügyelnek saját értékeik biztonságára. A táborban értéktárgyakért és készpénzért, egyebekért a tábor vezetősége csak akkor felelős, ha azokat megőrzésre átvette.
 13. A tábor idején mobiltelefon használata nem megengedett. Gyermekek után érdeklődni az alapítvány központi számán vagy a táborvezető telefonszámán keresztül lehetséges.
 14. Betegség, rosszullét és bármilyen sérülés (sebzés, csípés, leégés, stb.) esetén azonnal jelentkezni kell a táborvezetőnél vagy a helyettesénél.
 15. A tűz és vágószerszámok használata a táborvezető engedélye, jelenléte és jóváhagyása nélkül tilos. Rendkívüli esemény bekövetkeztekor követni kell a szervezők, illetve a táborhely munkatársainak utasításait.
 16. A résztvevők által okozott anyagi vagy erkölcsi kár megtérítése minden esetben a szülő/törvényes képviselőnek kötelessége.
 17. A tábor üzemi területén (raktárak, büfé) kizárólag a szervezők és az Állatsziget illetékes munkatársai tartózkodhatnak.
 18. A program rossz idő esetén sem marad el.
 19. A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
 20. A tábor jelen szabályzatát minden résztvevő a részvételi díj befizetésével elfogadja. A táborszabályzat be nem tartása esetén a táborvezetők felhívják a résztvevők figyelmét a további szabályszegő magatartás megszüntetésére. A szabályok súlyos megszegése, avagy folytatólagos megsértése esetén a szervezők együttesen döntenek az esetleges szankcióról, amely lehet részleges vagy teljes kizárás a táborban való további részvételből. Ilyen esetben a szervezőket részvételi-díj visszatérítésre vagy bármilyen kártérítés kifizetésére kötelezni nem lehet.
 21. A tábor szabályzatát minden résztvevőnek ismernie kell. A szabályzat nem ismeretéből eredő károkért a szervezők felelősséget nem vállalnak!

A táborozás egész ideje alatt az orvosi felügyeletről az Alapítvány gondoskodik. A táborral kapcsolatos esetlegesen felmerülő egyéb kérdésekkel Szabó Gabriella táborvezetőt lehet keresni a 06-30-629-6052-es telefonszámon (9 – 15 óra között), vagy az oktatas@rex.hu  e-mail címen, egyéb kérdésekben az alapítvány elérhetőségein lehet érdeklődni.

Minden résztvevőnek tartalmas időtöltést és jó szórakozást kívánunk!                      

Szabó Gabriella   

szervező                  

 

Budapest, 2021.05.05.

Támogatom a rex alapítványt
forinttal!