Nyári táborok az Állatszigeten

Tábori szabályzat

Tábor célja: Az elmúlt évek gyakorlata alapján idén is megszervezzük állatbarát, természetvédelmi és állatorvosi táborainkat a Rex Állatszigeten. Az ötnapos napköziotthonos táborok célja, hogy a gyermekek szakavatott előadók és izgalmas interaktív programok segítségével sajátíthassák el azokat a tudnivalókat, melyek a szervezők a tábor tematikájába szerkesztettek.

A színesen illusztrált előadások, állatbemutatók és gyakorlati foglalkozások mellett alkalom nyílik ellátogatni az adott tábor tematikájához illő oktatóhelyre, hogy a helyszínen ismerjük meg a vendégelőadók mindennapi munkáját.

Szervező: Rex Kutyaotthon Alapítvány

Helyszín: Rex Állatsziget; 1048 Budapest, Óceánárok utca 33.

A tábor napi időtartama:     
A napi programok 8:30-15:30-ig tartanak.
7:30 – 8:30-ig valamint 15:30 és 16:00 óra között ügyeletet tartunk.   

A jelentkezés elfogadásának feltételei:
- Lópici és Zoopici táboroknál 5-10 év közötti életkor
- KuCiLóVet, Kutyulógus, Macskológus, Pacilógus, Természetbúvár táboroknál 7-14 év közötti életkor
- Állatdoki tábornál 10-14 év közötti életkor
- A szülő/gondviselő által beküldött jelentkezési lap és a Tábori szabályzat elfogadása
- A teljes részvételi díj befizetése

A jelentkezők hozzák magukkal az alábbi felszerelési tárgyakat, eszközöket:
- Pulóver, szabadidő ruha
- Napsütéstől védő fejfedő (sapka/kalap)
- Napszemüveg
- Esővédő (esernyő, esőkabát)
- Hátizsák
- Saját kulacs
- Szúnyog-, illetve kullancsriasztó spray
- Napvédő krém

Táborvezetés és kapcsolattartó az Alapítvány részéről: Holler Judit 06-30-907-5254

A tábor szabályai:

 1. A részvétel feltétele a jelentkezési lap kitöltése. A szervezők az adatokat szigorú titoktartással kezelik, harmadik személy számára tovább nem adják, és kizárólag a Rex Alapítvány információs anyagainak célba juttatására használják fel.
 2. A táborban az vehet részt, aki a részvételi díjat befizette, és erről a szervezőktől a visszaigazolást megkapta.
 3. Az Alapítvány jogosult a táborok során a szolgáltatásait igazoló és marketing célokra felhasználásra kerülő fotókat és videó felvételeket készíteni.
 4. A táborvezető engedélye nélkül tilos a tábor területét elhagyni. Szigorúan tilos az állatok – kutyák, macskák, stb. – engedély nélküli gondozása (simogatása, etetése). A kutya- és macska kenneleknél, valamint az Állatsziget egyéb állattartó egységeinél kizárólag a táborvezetők felügyeletével lehet tartózkodni.
 5. A foglalkozásokon elvárt az aktív részvétel, a kulturált viselkedés és nyelvhasználat, valamint a szervezők képviselőinek tisztelete és az állatok megbecsülése.
 6. A táborozóknak kötelező a gyülekezési jel elhangzása után a lehető leghamarabb összegyűlni az erre kijelölt helyen (alap esetben a nyitott színben).
 7. A tábor első napján a résztvevők szóbeli tájékoztatást kapnak a baleseti és tűzvédelmi rendszabályokról, melyeket a táborozás alatt szigorúan be kell tartani.
 8. A táborozók egymást kölcsönös tiszteletben kell, hogy tartsák. Az egymás között kialakult, feloldhatatlan nézeteltéréseket a táborvezetőknek jelenteni kell, az összetűzéseket a táborvezetők orvosolják.
 9. A résztvevőknek az állatokkal való foglalkozások után, az étkezések előtt, valamint a távozást megelőzően kezet kell mosnia.
 10. Mindenkit kérünk, hogy fokozottan ügyeljen a környezetre, a szemetet az erre kijelölt helyeken helyezze el!
 11. A táborozók kötelesek vigyázni a tábori felszerelésekre. A szervező tulajdonát képező tárgyakat (étkezési eszközök, szerszámok, játékok stb.) használat után vissza kell juttatni a szervező képviselőjének. A táborok során használt eszközök és helyiségek nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat a kárt okozó táborozó törvényes képviselője köteles megtéríteni.
 12. Más tulajdonát képező tárgyak engedély nélküli használata tilos.
 13. A tábor résztvevői ügyelnek saját értékeik biztonságára. Értékes tárgyak és készpénz megőrzését az Alapítvány nem vállalja.
 14. A táborozók kötelesek követni a táborozás során nekik adott utasításokat. Az ezen utasítások betartásának elmulasztásából fakadó sérülésért, vagyoni és nem vagyoni károkért a táborozó, illetve törvényes képviselője felelős.
 15. A tábori programok idején mobiltelefon használata nem megengedett. Gyermekek után érdeklődni, keresni az alapítvány központi számán vagy a táborvezető telefonszámán keresztül lehetséges.
 16. Betegség, rosszullét és bármilyen sérülés (sebzés, csípés, leégés, stb.) esetén azonnal jelentkezni kell a táborvezetőnél vagy helyettesénél.
 17. A tűz- és vágószerszámok használata tilos. Rendkívüli esemény bekövetkeztekor követni kell a szervezők, illetve a táborhely munkatársainak utasításait.
 18. A résztvevők által okozott anyagi vagy erkölcsi kár megtérítése minden esetben kötelező!
 19. A tábor üzemi területén (raktárak, büfé) kizárólag a szervezők és az Állatsziget illetékes munkatársai tartózkodhatnak.
 20. A programváltoztatás jogát fenntartjuk. A rendezvény rossz idő esetén sem marad el. 
 21. A tábor jelen szabályzatát minden résztvevő a részvételi díj befizetésével elfogadja. A táborszabályzat be nem tartása esetén a táborvezetők felhívják a résztvevők figyelmét a további szabályszegő magatartás megszüntetésére. A szabályok súlyos megszegése, avagy folytatólagos megsértése esetén a szervezők együttesen döntenek az esetleges szankcióról, amely lehet részleges vagy teljes kizárás a táborban való további részvételből. Ilyen esetben a szervezőket részvételi-díj visszatérítésre vagy bármilyen kártérítés kifizetésére kötelezni nem lehet.
 22. A tábor szabályzatát minden résztvevőnek ismernie kell. A szabályzat be nem tartásából vagy nem ismeretéből eredő károkért a szervezők felelősséget nem vállalnak.

A táborozás egész ideje alatt az orvosi felügyeletről az Alapítvány gondoskodik. A táborral kapcsolatos esetlegesen felmerülő egyéb kérdésekkel Holler Judit táborvezetőt lehet keresni a 06-30-907-5254-es telefonszámon (8 – 16 óra között), vagy az oktatas@rex.hu  e-mail címen. Egyéb kérdésekben az alapítvány elérhetőségein lehet érdeklődni.

Minden résztvevőnek tartalmas időtöltést és jó szórakozást kívánunk!                      

Holler Judit  
szervező                  

 

Budapest, 2024.03.01.

Támogatom a rex alapítványt
forinttal!